mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2011-10-14 08:00:00

Vijeće roditelja


Vijeće roditelja je savjetodavno tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika.

Članovi Vijeća roditelja biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika. Također, članovi Vijeća roditelja predlažu svog člana u Školski odbor.

Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Zadatci Vijeća roditelja su:

  • raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole;

Davanje mišljenja i prijedloga u vezi s:

  • prijedlogom školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada škole.
  • organizacijom izvanučioničke i terenske nastave, športskih natjecanja i kulturnih događanja;
  • vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje
  • pritužbama na obrazovni rad;
  • unapređenjem obrazovnog rada,
  • uspjehom i postignućima učenika u obrazovnom radu, te u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

Popis roditelja u Vijecu roditelja za skolsku godinu 2018./2019.