mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2016-06-02 11:45:10

Povrat udžbenika

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport donio je naputak o povratu školskih udžbenika.

Svi učenici koji su dobili besplatne udžbenike za školsku godinu 2016./2017. dužni su ih do zadnjeg dana nastave vratiti neoštećene / neuništene, prema popisu onih koji se vraćaju.

Učenici koji su mijenjali školu / program dodijeljene udžbenike vraćaju u školu koju trenutno pohađaju uz predočenje zapisnika o preuzetim udžbenicima iz prethodne škole / programa.

Učenici koji će polaziti program dopunskog rada te polagati popravne ispite, udžbenike vraćaju po okončanju navedenih aktivnosti. Učenici koji idu na popravni ispit udžbenike vraćaju najkasnije dan nakon ispita.


I za šk. god. 2017. / 18. Grad Zagreb svim učenicima omogućit će besplatne udžbenike.

Za udžbenike za školsku godinu 2017./2018. roditelji će neposredno prije njihova preuzimanja potpisati revers, čime će se obvezati na povrat neoštećenih/upotrebljivih udžbenika.

Ovdje pogledajte popise udžbenika koji se vraćaju, po razredima:


Učenici OŠ Matije Gupca vraćaju udžbenike najkasnije 13. i 14. lipnja (prema dogovoru s razrednikom / nastavnicima).