mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2013-11-04 21:14:11

Preko mosta do socijalnih uloga


Ucenici 7. i 8. razreda ukljuceni u izbornu nastavu Gradanskog odgoja i obrazovanja tijekom proteklog tjedna sudjelovali su u radionici "Most". Radi se o zanimljivoj i slozenoj vjezbi koja sudionike potice na propitivanje socijalnih uloga, suradnje i odnosa u grupi.

Aktivnost se odvijala u dvije skupine s jednakim brojem clanova izabranih slucajnim odabirom. Skupine su se nalazile u dvjema odvojenim prostorijama, a zadatak im je bio od dobivenog materijala napraviti jedan most, svaka skupina jednu polovicu. Da bi zadatak bio uspjesno izvrsen, skupine su se mogle dogovarati oko planiranja i izvedbe mosta, ali su kontakte mogli ostvariti samo pregovaraci tijekom tri sastanka u trajanju od po tri minute. Zanimljivo je bilo pratiti dinamiku rada u svakoj skupini, na koji su nacin odabrani pregovaraci, kako je teklo planiranje rada, tko je vodio rad, jesu li svi clanovi sudjelovali, je li bilo prepirke, je li zadatak izvrsen itd. Po isteku planiranog vremena polovice mosta su spojene u cjelinu i izvrseno je testiranje.

Ucenici su uvidjeli da razliciti ljudi mogu imati razlicite socijalne uloge. Neki su vode, drugi sljedbenici, a neki ostaju po strani. Socijalne uloge nisu nepromjenjive vec mogu biti situacijski uvjetovane. Kljucno je prepoznati i prihvacati razlike ne samo u igri i u skoli nego i u drustvu u cjelini.

Ljerka Busic Rihtarec