mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2012-10-06 19:33:28

Kutak psihologa


Natalia Dujic, psihologica

Skolski psiholog razvija opce kompetencije ucenika:

  • ucenje kako uciti (sposobnost organiziranja vlastitog ucenja, ustrajanje u ucenju, pracenje vlastitih procesa ucenja i vlastitog napredovanja)
  • interpersonalne, interkulturalne i socijalne kompetencije (medijacija, nenasilno rjesavanje sukoba, timski rad)
  • poduzetnistvo (kreativnost, inovativnost, prepoznavanje mogucnosti, sposobnost odredivanja ciljeva, planiranja i upravljanja vlastitim aktivnostima).

Psihologica Natalia Dujic u OS Matije Gupca radi od 2004. godine. Skolska psihologica sudjeluje u procjeni psihofizickog statusa djece od upisa do zavrsetka osnovne skole, timskoj procjeni za odredivanje primjerenog oblika skolovanja, u postupcima identifikacije, poticanja i pracenja darovitih ucenika.
Psihologica provodi niz projekata kojima je cilj podizanje kvalitete ucenja i medusobnih odnosa triju kljucnih elemenata nastavnog procesa: ucenika, ucitelja i nastavnog sadrzaja:

Tim za kvalitetu - samovrednovanje

Dominantan pristup u suvremenom svjetskom pa i u hrvatskom obrazovanju jest takozvani "uceniku usmjereni pristup". Ova paradigma proizlazi iz humanistickog "osobi usmjerenog pristupa" koji u sredistu pozornosti obrazovnog procesa u skolama postavlja ucenika odnosno svako pojedino dijete. Kako bi permanentno ustrajali u osiguranju optimalne podrske svim nasim ucenicima u njihovom procesu osobnog rasta i razvoja u skoli nastojimo njegovati kulturu kvalitete. Pojam kulture kvalitete odnosi se na dominantan stav i vrijednost u odgojno obrazovnoj praksi koju karakterizira trajna teznja unapredivanja rada i izvrsnosti u vlastitom djelovanju.


Medijacija

Medijacija je dobrovoljan i povjerljiv proces u kojem sukobljene strane sukob zele razrijesiti na civiliziran nenasilan nacin uz posredovanje trece nepristrane osobe. Medijacija u skoli predstavlja alternativu ali i dopunu uobicajenim metodama rjesavanja sukoba.


Daroviti ucenici

Moderna demokratska drustva u stalnom su preispitivanju dviju temeljnih vrijednosti: jednakosti i iznimnosti, pa ovisno o trenutnoj prevlasti jedne od njih daju znacaj obrazovanju i poticanju darovitih. Uocavaju se i uvazavaju potrebe darovitih, medutim razina zadovoljavanja tih potreba ovisi o trenutnim vrijednosnim prioritetima i ekonomskim mogucnostima pojedine zajednice. Bilo kako bilo trenutno unutar nase skole - nase mikrozajednice - uocavamo potrebu za diferenciranim programima kako bismo zadovoljili potrebe darovitih ucenika. Postupak identifikacije darovitih ucenika cetvrtih razreda provodi psihologica skole u suradnji s uciteljima. Smisao provodenja postupka identifikacije prepoznajemo u nastojanju obrazovanja darovitih ucenika po najvisim mogucim standardima, njegovanju njihovih sposobnosti, poticanju zelje za ucenjem i pruzanjem odgovarajucih akademskih izazova.


Djecja psihodrama

Postoji misljenje da je psihodrama nastala promatranjem te oponasanjem djecje igre. Djeci je lako uzivjeti se i igrati razlicite uloge. Na radionicama djecje psihodrame spontano prelaze iz jedne zeljene uloge u drugu, stvarajuci i rezirajuci svoj vlastiti svijet. U igri isprobavaju razlicite uloge, razvijaju svoju kreativnost i intelektualne vjestine, radoznalost, osjetljivost te potrebu za suradnjom i zajednickim druzenjem.


Psihoedukativni materijali za preuzimanje

Zlostavljanje u skoli - prirucnik za roditelje