mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2017-05-03 12:39:50

Korištenje elektroničkih časopisa u sedmim razredima


Obzirom da je uočeno da učenici u osnovnoj školi realtivno slabo poznaju namjenu i sadržaje, te rijetko koriste elektroničku građu namijenjenu i struktuiriranu za proširivanje znanja i nastavnih programa, posebice časopisa, knjižničarka je održala sat namijenjen upravo razvijanju vještina korištenja te građe, načinu pretraživanja i pravilne upotrebe informacija.

Radili smo s pojmovima elektroničkih medija, elektriničkih i tiskanih časopisa, a razvili smo i prigodnu debatu gdje smo naučili što je to autorsko pravo i kako pravilno prenositi i citirati sadržaje i informacije koje koristimo.