mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2016-11-10 09:05:32

Sat u knjižnici: čemu služi enciklopedija

Školska knjižnica, usprkos mnoštvu novih tehnologija, još uvijek je najvažnije informacijsko središte škole.
Učenici osnovne škole trebaju naučiti koristiti se knjižnicom, ali i pretraživati znanja i informacije koje u njoj mogu dobiti, kao i služiti se priručnom, referentnom građom - enciklopedijama, leksikonima, rječnicima i sl.

Na satu u školskoj knjižnici učenici 3. razreda imali su priliku upoznati se s enciklopedijama - čemu služe, po čemu se razlikuju od drugih knjiga, što sadrže, na koji način ih koristimo.
Također, naučili su i da moraju biti kritični prema informacijama koje im se nude na internetu.

Usvojili su pojmove: sadržaj, kazalo, natuknica, te samostalno koristili različite enciklopedije.