mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2016-02-02 10:18:48

LIK 2018.ObavijestiSve prijave za natjecanje LIK 2018. molimo slati na novu e-mail adresu (škole domaćina): likgradzagreb@gmail.com

Rok za slanje likovnih radova na županijsko natjecanje je subota, 10. 2. 2018.

Ukoliko se radovi dostavljaju direktno u školu domaćina (OŠ Matije Gupca u Zagrebu), treba ih predati do 9. 2., a ukoliko se šalju poštom, primamo ih s datumom 10. 2. 2018.

Svi naknadno dostavljeni radovi neće biti primljeni, odnosno, bit će diskvalificirani.

Zahvaljujemo na suradnji.

Ivana Devernay Cimić,

tajnica povjerenstva LIK 2018. za Grad Zagreb

Dokumenti natječaja:

  • Natjecanje–izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK
  • TEMA – POTICAJ ZA LIK 2018. „Mitovi i legende“ - Zadatci 1AB
  • TEMA – POTICAJ ZA LIK 2018. „Mitovi i legende“ Zadatci 2AB
  • Popis povjerenstva