mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2016-01-24 15:27:15

STRUČNI ISPITI ZA UČITELJE/ICE RN


Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Matije Gupca, Zagreb, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja/ica razredne nastave za Grad Zagreb (gradske četvrti: Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsljeme (Šestine, Gračani, Markuševec), Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Trnje, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug).

ISPITNO POVJERENSTVO

Predsjednica Ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za razrednu nastavu mr. Đurđa Kulušić ( djurdja.kulusic@azoo.hr )

Ostali članovi Ispitnoga povjerenstva su:

• sveučilišni profesor metodike izabranog predmeta:

doc.dr.sc. Martina Kolar Billege,
doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin,
dr.sc. Alena Letina,
dr.sc. Miroslav Huzjak,
prof. Diana Atanasov Piljek,
prof.dr.sc. Ivan Prskalo.

• ravnateljica škole mr. Ljiljana Klinger,
• učiteljica hrvatskoga jezika Mirjana Rašić, prof.

• mentorice učiteljice RN:

Marina Čulin, mag.prim.educ. – 1. razred (e-pošta: marina.culin@skole.hr ),
Lucija Kalin, dipl. uč. RN – 2. razred (e-pošta: lucija.kalin@skole.hr ),
Spomenka Mlinarić, uč. RN – 3. razred (e-pošta: spomenka1809@gmail.com),
Renata Relić, mag. prim. educ. – 4. razred (e-pošta: renata.relic@skole.hr),
Petra Szabo, dipl uč. RN – 4. razred (e-pošta: szabyca@yahoo.com )

TERMINI ISPITNIH ROKOVA

Ispitni rokovi za učitelje u osnovnim školama organiziraju se tri puta godišnje:

• zimski rok - od 15. siječnja do 1. ožujka
• proljetni rok - od 15. travnja do 1. lipnja
• jesenski rok - od 1. listopada do 15. studenoga

Popis prijavljenih pristupnika/ca za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena te imena dodijeljene mentorice objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.
U tom periodu pristupnici/e imaju mogućnost od mentorica saznati nastavnu temu/jedinicu oglednog sata.

Ljubazno molimo pristupnike/ce da dolazak na konzultacije mentoricama obavezno prethodno najave putem e-pošte!

PRIJAVA ISPITA

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima).
Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

TROŠKOVI STRUČNOG ISPITA

Troškovi stručnog ispita su 586,00 kn.

Troškovi stručnog ispita po dijelovima iznose:
– pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 586,00 kn
– pisani dio i usmeni dio ispita = 415,80 kn
– praktični dio i usmeni sat = 475,20 kn
– usmeni dio ispita = 237,60 kn

Na stručni ispit pristupnik/ca donosi kopiju uplatnice.
Ukoliko pristupnik/ca samostalno podmiruje troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu potrebno je popuniti sljedećim podacima:

PRIMATELJ:
OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2


Računovodstvo škole:
(01 38 36 571/ kućni 106)

IBAN ŠKOLE:
HR1923600001101557054

U pozivu na broj navedite Vaš OIB.